FIND ARTICLE

Genetic instability in cancer. I. Chromosomal Instability in Cancer

Genetic instability, chromosomal or / and microsatellite is one of the characteristics of tumor cells. In tumor cells, both solid tumors and hematologic malignancies chromosomal instability expressed by the accumulation of structural and numerical aberrations of chromosomes. Chromosomal aberrations in tumors may be changes in specific, critical for the transition process, or secondary, which are the expression and at the same time cause genetic instability of cancer cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki