FIND ARTICLE

Autologous myoblasts damaged myocardium after myocardial infarction in patients with heart failure

Diseases of the cardiovascular system have a wide range of social , are the first cause of mortality among all groups. However, treatment with the attack , despite significant progress in this area is far unsatisfactory. In the absence of a sufficiently intensive mechanism for auto - regeneration of myocardial infarction treatment , notably distant in time is basically only symptomatic and do not prevent the adverse remodeling of the body leading to heart failure or even death.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki