FIND ARTICLE

The reorganization of the structure and function of podocytes in idiopathic nephrotic syndromes in children

The cause of proteinuria in idiopathic nephrotic syndromes in children is increased permeability of the glomerular filtration barrier following the action of immune and non-immune . Podocytes , thanks to specific proteins of the cytoskeleton ( cytokeratin , vimentin , actin ) and particles stabilizing their intracellular organization (complex podokaliksyna - ezryna - On exchanger regulatory factor -H - actin , synaptopodin ) and proteins films fissured ( podocyn , nephrin ) are responsible for the proper filtration process in the glomerulus .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki