FIND ARTICLE

REGENERATIVE AND IMMUNOMODULATORY PROPERTIES OF ADIPOSE-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS

Many studies on medical application of adipose-derived mesenchymal stem cells are currently performed. Regenerative and immunomodulatory properties of these cells are very promising. In this paper we review the literature concerning differentiation potential of adipose-derived stem cells and their effects on immune response. We demonstrate the clinical application of these cells and, shortly, their phenotype and isolation methods.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki