FIND ARTICLE

Signal transduction in the plant cell under the influence of abiotic stresses.

The diversity of plant defense mechanisms against abiotic stressors allows them to adapt to adverse environmental conditions. The first stage of adaptation is the perception of a stimulus and its transmission to the signal transduction pathway. Diagnosis czšsteczek receptor signaling occurs due to the current in the cell membrane. Connection of ligand to the receptor affects its activity or the activity enzymatycznš czšsteczki conveyor.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki