FIND ARTICLE

APOPTOSIS – TARGETED ANTICANCER THERAPY

Apoptosis is the major form of cell suicide. Most conventional anticancer agents induce apoptosis indirectly. Although chemiotherapeutic drugs should selectively kill only tumor cells, normal cells are often susceptible to cytotoxic or cytostatic effects of these agents. This is a reason of potentially harmful side effects including inflammation and damage to the surrounding normal tissue. A new therapeu- tic approach in cancer treatment is the use of substances that stimulate cytokine production, angiogenesis inhibitors, gene therapies, antisense oligonucleotides and monoclonal antibodies.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki