FIND ARTICLE

Late binding receptors AGEs

Late AGEs-AGE-formed through non-enzymatic glycosylation of proteins (Maillard reaction). AGE modify the functions of cells by interacting with specific cell surface receptors: RAGE - receptor binding late glycation products, MSR - scavenger receptor, and AGE-R1-R2-R3 - receptor complex present in the endothelium. The interaction of AGE / RAGE in a cell cause oxidative stress and activation of nuclear factor NFkB by RAS / MAPK pathway. In addition to AGEs, other ligands for RAGE are amfoteryna and amyloid-b.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki