FIND ARTICLE

IRP1 protein controlling iron homeostasis in mammalian cells: regulation of its activity by iron ions and nitric oxide

Posttranscriptionally IRP1 regulates the expression of proteins involved in the maintenance of homeostasis in mammals Fe ions . IRP1 is a bifunctional protein that occurs in the cytoplasm of aconitase , an enzyme containing a catalytic [ 4Fe -4S ] ( holo - IRP1 ) or trans - regulatory protein , devoid of the center (apo - IRP1 ) . Two IRP1 activity are mutually exclusive and are inversely regulated by Fe ions contained in the LIP , the labile iron pool .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki