FIND ARTICLE

MULTIDRUG RESISTANCE TRANSPORTER PROTEINS (EFFLUX SYSTEM) IN BACTERIA

The discovery and use of antibiotics to fight against bacterial infection have let to overrun many diseases. However overuse and/or incorrect use of the antibiotics increase the concentration of these compounds in the environment and create the selective pressure, which promotes antibiotic resistant microorganisms. Multidrug resistant pathogenic bacteria are a huge problem of the modern medical science because of the infections, which they cause, are almost incurable.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki