FIND ARTICLE

Oriented crystallization of metalloporphyrins: effect of magnetic field and lipid membranes

Tetrafenyloporfirynowy copper complex ( CuTPP ) is associated with the lipid bilayer . Electron paramagnetic resonance spectra (ERP ) oriented films of liquid crystal dimyrystynowej phosphatidylcholine ( DMPC ) -containing CuTPP indicate that the content of ≤ 1 mol % CuTPP molecules CuTPP surface is perpendicular to a membrane surface , while the mol % Cl4 content of the surface is parallel to a membrane surface .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki