FIND ARTICLE

Genetic aspects of human reproduction

The genetic factor is one of the most prominent reasons for the elimination of embryos / fetuses, as well as the so-called. spontaneous abortions. Still many technical difficulties makes keeping so. pre-implantation diagnosis, gamete chromosomal level. Programs extracorporeal fertilization in vitro must be particularly careful supervision surrounded genetic. Raises the danger of increased incidence of genetic defects, depending on the age of the parents.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki