FIND ARTICLE

HIPOCRETINS (OREXINS) AND THEIR RECEPTORS: STRUCTURE, LOCALIZATION AND MOLECULAR MECHANISMS OF ACTIONS

Hypocretins, also known as orexins, are hypothalamic peptides that have been implicated in a variety of behaviors, e.g. food-seeking and feeding, arousal and sleep, reaction to stress. Disturbances in the central hypocretin neurotransmission are believed to underlie narcolepsy. It has also been postulated that hypocretins play an important role in the regulation of hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis, energy homeostasis, acquisition and learning of reward system-stimulating signals.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki