FIND ARTICLE

Molecular anatomy of intercellular connections in the brain blood vessel endothelium

Mammalian brain is protected against the ingress of ions and various substances circulating in the blood by a special type of vascular network which is a habitat on blood brain barrier (abbreviated BBB) . The objective of this paper is to present the current state of knowledge on the distribution of protein components of intercellular endothelial brain that maintain the tightness of the barrier.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki