FIND ARTICLE

TH17 LYMPHOCYTES A NEW ALLY IN THE FIGHT AGAINST OVARIAN CANCER?

Th17 are a newly discovered population of T helper lymphocytes characterized by the production of IL-17 (IL-17A). Interleukin 17 activates production of cytokines which are responsible for migration of neutrophils and development of inflammatory reaction. Among the other cytokines secreted by Th17 cells are TNF-a, IL-1b, IL-6 and IL-22. Development of Th17 lymphocytes gave rise numerous researches on mechanisms leading to differentiation of CD4+ cells towards new subpopulation and enabled to define factors conditioning the line.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki