FIND ARTICLE

Polar auxin transport - a breakthrough?

A breakthrough in the study of polar auxin transport proved to be the results obtained through the use of molecular biology techniques - characteristics of the respective mutants , cloning of genes AUX1 and PIN , encoding putative auxin transport carriers that control dokomórkowy and extracellular transport of the hormone. Specific demonstrated by immunocytochemistry , polar location of these proteins in cells, stem and root of Arabidopsis thaliana.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki