FIND ARTICLE

UBIQUITIN LIGASES INVOLVED IN AUXIN, JASMONATE AND GIBBERELLIN SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS

Plant growth and development, which determinate plant form, require the integration of a variety of environmental signals with the intrinsic genetic program. Fundamental to this process are several growth regulators called the plant hormones or phytohormones. In accordance with definition, the plant hormones are signal molecules produced within the plant and occur in extremely low concentrations.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki