FIND ARTICLE

GENETIC MARKERS OF OSTEOPOROSIS

Osteoporosis is a chronic systemic disease characterized by progressive loss of bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue. Bone lesions are caused by different factors, including hereditary ones. A process named bone remodeling is the effect of balanced osteoclastogenesis and oste- oblastogenesis, two primary processes controlled by a number of proteins. The osteoclasts proliferation and differentiation are regulated by: PU.1, MITF, M-CSF, c-Src, PI-3K, c-Fms, RANK, NFATc1, NFκB and cFos/Fra-1 proteins.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki