FIND ARTICLE

Myeloid stem cells - identification and clinical application

Hematopoietic stem cells are routinely used as a life-saving procedure in the clinical treatment of hematological malignancies and congenital deficiencies . Hematopoietic stem cells (HSC ) are stem cells prototype useful in clinical practice. In addition to HSC bone marrow are mesenchymal cells , which may differentiate into fibroblast -like cells . Our research shows that enrichment of the bone marrow cells with the phenotype : CD34 - CD45 - CD73 + , CD34 - CD45 - CD90 + , CD34 - CD45 - CD105 + is related to the number of CFU -F.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki