FIND ARTICLE

GM-CSF-SECRETING TUMOR CELL VACCINES

In the paper the current state-of-the-art of the preclinical and clinical trials concerning GM- CSF-secreting tumor cell vaccines was presented. Cytokine gene-modified cancer vaccines are experimental immunotherapeutics applied as adjuvants or as main medications in the treatment of metastatic neoplasms. The principle of their action consists in the delivery of cancer antigens in association with GM-CSF to the patient's organism. The cytokine improves recruitment and activation of dendritic cells, leading to more efficient antigens' presentation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki