FIND ARTICLE

ALANINE AMINOTRANSFERASE IN HIGHER PLANTS

Alanine:2-oxoglutarate aminotransferase (EC 2.6.1.2), also called alanine aminotransferase (AlaAT), catalyses transamination reaction between L-alanine and 2-oxoglutarate and the reverse reaction between L-glutamate and pyruvate. It is one of the most important enzymes involved in the synthesis and degradation of L-alanine. There are multiple isoenzymes of this enzyme (2 to 6) present in plants.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki