FIND ARTICLE

Peptides PACAP and VIP: the presence of receptors and the role of physiological

Activating polypeptide Pituitary adenylate cyclase ( PACAP ) and vasoactive intestinal peptide (VIP) belong to a family of polypeptide hormones which include representatives glucagon, secretin and growth hormone releasing hormone . PACAP and VIP are widely distributed in both the central nervous system and in peripheral tissues of various vertebrates . PACAP exists in two forms : parent , 38 - amino acid form ( PACAP38 ) and shorter 27 - amino acid form ( PACAP27 ) . PACAP27 has 68 % sequence identity with VIP consisting of 28 amino acids.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki