FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Alternative splicing is defined as a process that increases the diversity of transcripts and protein variety. It is estimated that 5–30% of human genes express alternative variants. Alternative splicing is regulated by different, tissue-specific splicing enhancers and silencers. Numerous proteins are the products of this process, as for example 15-lipoxygenase-b and cyclooxygenase. Alternative variants of proteins may have different functions like for example IL-4. Understanding the mechanism of alternative splicing and its regulation will allow to use this process for diagnosis, genetic predispo- sition detection or as a target for therapy.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki