FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
For many years, mouse-ear cress (Arabidopsis thaliana) is used as a model plant. He found wide application in molecular biology, genetics and physiology of plants. An important breakthrough in the methodology of genetic transformation of plants was demonstrated for Arabidopsis thaliana transgenic plants able to obtain without the use of in vitro cultures. In planta transformation method was described over 20 years ago. In this paper, the changes made in the procedure for genetic transformation of Arabidopsis in recent years.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki