FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
The possibility to induce tolerance to brain ischemia by different stimuli draws attention of many researchers. The perspective to make the brain, even transiently, more resistant to reduced blood flow seems to be very attractive considering its potentially clinical application. Molecular mechanisms of preconditioning are known only fragmentary, so far. The present work summarizes the current know- ledge about factors involved in the induction of brain ischemic tolerance.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki