FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Calcium ions are highly universal signaling molecules in cells and participate as integral compo- nents of many signal transduction pathways. Cell stimulation by various environmental and developmental cues induces an elevation in cytosolic calcium concentration. Generation of calcium signal engages numerous calcium channels. Their interaction with cellular Ca2+ removing mechanisms influences the shape and speci- ficity of [Ca2+] cyt . Spatio-temporal characteristics of calcium signal, termed as a calcium signature, encode information, which determine the form and shape of cellular physiological response. The subject of this publication is generation of a stimulus specific calcium signature and the way of encoding specificity in calcium signal to produce an appropriate physiological response of a cell.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki