FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

In January 2001, held in Lausanne in Switzerland scientific conference entitled "Cancer and the cell cycle" - "Cancer & Cell Cycle," organized by ISREC (Swiss Institute for Experimental Cancer Research). This article presents the most interesting, according to the author, reports from the conference. They concern not only the same cell cycle control, an important aspect of the control of the process of carcinogenesis, but also the latest developments in the fight against cancer.

Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki