FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

The article is a report of two international scientific conferences devoted to cell cycle control: Novartis Foundation Symposium 237 Fri ? The Cell Cycle & Development, which was held in London in the UK in April 2000 and the conference. Jaques Monod Fri ? The Cell Division Cycle in Honour of Yoshio Masui, which took place in Roscoff in France in May

Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki