FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
24
Date of issue: 

Immunophenotyping is a significant method for hematooncology diseases diagnosis and treat- ment. The knowledge about normal hematopoiesis enables the estimation of aberrant antigens patterns in pathological specimen. In this paper the authors are presenting immunophenotypic differentiation pat- terns in normal hematopoiesis. A three-, four-, and six color flow cytometry analysis scheme of antigens expression have also been proposed.

Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki