FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Lipids are an important structural and functional elements of the system of cell membranes. As a component of both the cytoplasm and the nucleus affect intracellular processes. The observed in vitro damping effect of isolated and purified DNA polymerases, DNA metabolism-related free fatty acids, complex lipids, and the lipid peroxidation products may be part of the mechanism for controlling cell proliferation and cell differentiation in vivo.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki