FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
In the paper five groups of factors (soluble forms of TLRs, intracellular regulators, transmem- brane regulators, reduction of TLR expression and reduction of TLR effect) of negative regulation of TLRs (Toll-like receptors) have been described.
Keywords: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki