FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
One of the major challenges in cancer research is to identify changes responsible for canceration of cells and the formation of metastases. Prior research has focused on the identification of the role of individual genes in these processes. Currently, the ability to transform cells in normal human tumor cells with defined genetic elements and gene expression profiling using DNA arrays revolutionizing our approach to cancer research.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki