FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Genetic instability, chromosomal or / and microsatellite is one of the characteristics of tumor cells. In tumor cells, both solid tumors and hematologic malignancies chromosomal instability expressed by the accumulation of structural and numerical aberrations of chromosomes. Chromosomal aberrations in tumors may be changes in specific, critical for the transition process, or secondary, which are the expression and at the same time cause genetic instability of cancer cells. The paper presents views on the mechanism of formation, methods of diagnosis and the importance of numerical and structural aberrations in the genetic instability in cancer.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki