FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 

GnRH (GnRH) is a key regulator of the expression of specific genes encoding three gonadotropin subunits (?, LH? And FSHb) in the pituitary. The promoter of the gene protein LHb SF-​​1, EGR-1 and SP-1 to form a complex, three-part regulatory element responsible for full activation of transcription of the gene by GnRH. The position -443 promoter sequence identified CCATTTTTGG (called CArG box) responsible for gene activation by pulsed LHb released GnRH. Dependent upon the specific GnRH-subunit gene expression is associated with activation while two protein binding sites on the promoter ETS.

Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki