FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
Lipoxygenase enzymes are widely distributed in both the plants and animals. These enzymes catalyze the oxidation of polyunsaturated fatty acids containing bond system (1Z, 4Z) pentadiene. The article discusses the structure and function of plant lipoxygenases. Also described are properties of biochemical and molecular reactions, including lipoxygenases which overlap with the enzyme in plant cells. Includes major and minor pathways of fatty acid hydroperoxides. In addition to discussing the physiological role of lipoxygenase in plants, plant lipoxygenases described role in food technology and industry.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki