FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
The skin constitutes the metabolically active biological barrier separating the internal milieu of mammalian organism and the external environment. The skin is continuously exposed to hostile environmental factors, therefore the anatomic localization determines its many functions. Both, the central endocrine system and the cutaneous endocrine system control and integrate the functions. All factors controlling the activity of the hypothalamus-pituitary-target organ axis are expressed in the skin. The skin cells produce locally hormones, neuropeptides, neurotransmitters and together with the nerve endings form the cutaneous neuroendocrine system. Cutaneous neuroendocrine elements are organized in epidermal and dermal units, including epidermal and dermal cells. The system preserves and maintains the skin local and systemic homeostasis, independently of the central regulation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki