FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Osteoclastogenesis – formation of polynuclear cells capable to resorb bone matrix, is tightly regulated by the number of signaling pathways. Fusion of bone marrow-derived macrophages, controlled by cytokines and osteoblast-bound ligands, leads eventually to formation of osteoclast. The structure of this cell and its function are discussed. Effects of drugs, cytokines and certain clinical conditions on formation of osteoclasts are reviewed in this paper.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki