FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Plant TGases, still unclassified, are widespread in higher and lower plants, in several plant organs and probably different isoforms are differently located in various cell compartments: chloro- plasts, mitochondria, cytoplasm, cell walls. They probably exert a mainly structural or conformational role; however, in chloroplasts and mitochondria their roles might be related to the organelles’ specific metabolisms. Transglutaminases appear related to growth (cell cycle, apical growth, seedling growth), differentiation, programmed cell death and stress.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki