FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Polyamines include detected in the chloroplast Euglena gracilis, Helianthus tuberosus, spinach and corn. When using the HPLC method detected the presence of three major polyamines putrescine, spermidine and spermine in the membranes of spinach leaves tylakoidowych. These polyamines are covalently linked to the PSII reaction center complex and chlorophyll a / b protein constituting the major PSII antenna - LHCII. Location specific chloroplast transglutaminase, an enzyme stimulated with calcium ions and light and catalyzing polyamine binding of proteins to the thylakoid and steep suggesting a role for these compounds in the process of photosynthesis. Substrates for the transglutaminase from Helianthus tuberosus were mainly protein complex LHCII chlorophyll a / b-protein and protein CP24, CP26, cp29 - chlorophyll-protein complexes transferring excitation energy and the large subunit of carboxylase / oxygenase 1.5-bisfosforybulozy, an enzyme found in the stroma.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki