FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
In the past 10 years, more and more work is devoted to the regulatory role of polyamines in gene expression of growth and development. Today, when the attention has focused on understanding the mechanisms of programmed cell debris, natural to the search for the mechanism of genetic control of this process with the participation of polyamines. This paper summarizes the current state of knowledge on the role of polyamines in programmed cell death and suggests a potential mechanism of action of polyamines in the process.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki