FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
The paper presents the current state of research on the prevalence of the most commonly described polymorphism CTLA-4 gene at position 49 (G49A) in exon autoimmune diseases. Briefly discussed the mechanism of negative regulation of the immune response, in which the role of CTLA-4 (CD152). The structure CTLA-4 gene and presents the results of gene polymorphism in Addison's disease, insulin-dependent diabetes type I, Graves' disease, Hashimoto's disease, and multiple sclerosis.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki