FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
The rapidly developing regenerative medicine searches for pluripotential stem cell that will be able to differentiate into stem cells from all three germ layers. In this review we will focus on germ line stem cells that have been recently purified from adult ovaries, testes and other extragonadal tissues. We will discuss their potential clinical application and their relationship of these cells to so called very small embryonic-like stem cells (VSELs), a population of epiblast/germ line pluripotent stem cells identified recently by our team in adult tissues.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki