FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
22
Date of issue: 
Today has been a growing interest in research aimed to identify potential molecular markers of malignant tumors of the thyroid. This involves problems in the diagnosis of thyroid cancer, in particular adenoma and follicular carcinoma. The paper presents the general characteristics of thyroid cancer and describes the most promising markers of thyroid cancer, ie, galectin-1 and -3, HMGA proteins (HMGI / Y), thymosin b-10, and telomerase.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki