FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

The article shows the interaction between the endosymbiotic rhizobia too and their plant hosts during development of symbiosis. Plant defense (local and systemic), activated in response to infection and penetration of plant tissues by rizobia and strategies that enable microorganisms to avoid the defense mechanisms of plants. We further characterized the plant factors that support bacterial, so that may lead to development of effective rhizobia symbiosis with legume plants.

Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki