FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
The article discusses the correlation between donors products of photosynthesis and their acceptors with particular emphasis on the metabolism of sucrose. Degrading enzymes have been characterized sucrose (invertase sucrose synthase) and the content of a metabolic regulator? fructose-2,6-bisphosphate and activity-dependent phosphofructokinase PPi. Also discussed the impact of environmental factors (temperature, salinity, drought, changes in mineral content, anaerobiosis, environmental pollution) on the metabolism of sucrose.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki