FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Transport synthesized in the endoplasmic reticulum (ER) of macromolecules occurs by an protein complex coated vesicles COP COP I and II. Polymorphic tubularno-vesicular intermediate compartment (IC VTCs or ERGIC) located between the endoplasmic reticulum and cis-Golgi cisterns, participates in the regulation of the transport and sorting of macromolecules through the processes of recognition of a signal sequence. For example, the sequence difenyloalaninowa (FF) of ER export signal sequence dilizynowa (KKXX) is, however, essential for the desired protein to the endoplasmic reticulum. It also discusses the importance of periodically circulating proteins, in particular representatives of the p24 family, in the process of compaction and sorting between ER <-> IC <-> Golgi apparatus.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki