FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
16
Date of issue: 
In the periplasmic space of Gram negative bacteria proteins exist that specifically bind different substances. They are characterized by a uniform plan for the construction and operation model. They serve as receptors in the primary transport across the cell membrane-bound ligands themselves. Cooperate with ABC transporters, transport systems widespread in both prokaryotes as well as in eukaryotes. Furthermore, they have additional features: Molecular piastunek caring for periplasmic proteins, and primary process chemotaxis receptors. Periplasmic binding proteins exhibit characteristics indicating they perform still other, as yet little-understood functions.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki