FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Plant genes encoding metabolism of trehalose were discovered not so long ago. There are more and more of dates indicating on regulatory function of trehalose and trehalase in sugar sensing and signaling as well as in the control of assimilate allocation. Nevertheless the function of trehalose meta- bolism in plants is still not clear.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki