FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
In Arabidopsis thaliana more than 1300 genes (~5% of the proteome) encode components of the ubiquitin/26S proteasome pathway. Approximately 90% of these genes encode subunits of the E3 ubiquitin ligases, which confer substrate specificity to the ubiquitin/26S proteasome pathway. The plant E3 ubiquitin ligases comprise a large and diverse family of proteins or protein complexes containing a RING-finger, U-box domain or a HECT domain. Within the past several years, considerable progress has been achieved in understanding the role of protein degradation via the ubiquitin-proteasome pathway in hormone responses, self-incompatibility, photomorphogenesis and pathogen defenses.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki