FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Waclaw Mayzel descibed as the first the process of the mitotic division in animal cells (the frog, rabbit and cat cornea). He published his observations in the journals: Medycyna, czasopismo tygo- dniowe dla lekarzy (1875; 3(45), 409–412 dated 25. 10. 1875) and in Centralblatt f. die Med. Wissenschaf- ten (1875; 50: 849–852). Scan of his original paper archived in the Jagiellonian Library follows the present article.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki