FIND ARTICLE

Volume: 31
Issue:
Supplement: 22

Date of issue: 2004

- 136 pages: 135

The term " programmed cell death " or " programmed cell death " (PCD , programmed cell death called ) is...

- 156 pages: 145

Mitotic chromosome condensation and segregation are two processes that ensure proper inheritance...

- 188 pages: 175

Today has been a growing interest in research aimed to identify potential molecular markers of malignant...

- 208 pages: 189

The article presents the current state of knowledge of zinc as a modulator of apoptosis. This important...

pages: 209

In animals, a number of extracellular signals to modify specific cellular processes via specific...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki